Κλιματισμός – Εξαερισμός

5. Κλιματισμός - Εξαερισμός

Ο σωστός κλιματισμός – εξαερισμός είναι αναγκαίες συνθήκες για όσους από εμάς  παραμένουμε σε κλειστούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι βασικές λειτουργίες

που επιτελούνται σε ένα σύστημα κλιματισμού είναι:
1

Θέρμανση:

πρόσθεση θερμικής ενέργειας στον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια.

2

Ψύξη:

αφαίρεση θερμικής ενέργειας από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας ή τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε ορισμένα όρια.

3

Ύγρανση - αφύγρανση:

πρόσθεση ή αφαίρεση νερού από τον αέρα του κλιματιζόμενου χώρου με σκοπό την άνοδο της σχετικής υγρασίας ή τη διατήρησή της σε ορισμένα όρια.

4

Ανανέωση του αέρα:

λήψη εξωτερικού αέρα και απόρριψη αέρα από τους χώρους του κτιρίου, για την εξασφάλιση της απαραίτητης ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

5

Καθαρισμός του αέρα:

αφαίρεση των σωματιδιακών και βιολογικών προσμίξεων του αέρα με σκοπό τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα.

Η ENERGY PROJECT, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν τις ανάγκες των πελατών της, μελετά, σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα κλιματισμού και αερισμού, είτε για οικιακές, είτε για βιομηχανικές εφαρμογές, με γνώμονα πάντα τη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των πελατών της.

Στείλτε μας το μήνυμά σας