Φωτοβολταϊκά Συστήματα - Net Metering

1. Net Metering

     Το Net Metering, είναι η αυτοπαραγωγή ρεύματος με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, και ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας, με την ενέργεια που καταναλώνεται. Υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθεί και μπαταρία αυξάνοντας την αυτονομία ενέργειας της εγκατάστασης. 

     Το μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι βασίζεται σε ενεργειακό συμψηφισμό (παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας). Ο συμψηφισμός παραγωγής και κατανάλωσης πραγματοποιείται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση, το πλεόνασμα παρέχεται στο ηλεκτρικό δίκτυο και ο αυτοπαραγωγός επωφελείται τη διαφορά στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό του.

     Σε περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια είναι μικρότερη αυτής που καταναλώνεται, η διαφορά αυτή αποτελεί το ποσό χρέωσης του λογαριασμού.

     Η Σύμβαση Συμψηφισμού υπογράφεται μεταξύ του προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού και έχει διάρκεια ισχύος 25 ετών, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς δέσμευση του αυτοπαράγωγου από την αλλαγή προμηθευτή. Σε αυτή την περίπτωση διακόπτεται η σύμβαση και υπογράφεται καινούργια μεταξύ αυτοπαραγωγού και νέου προμηθευτή για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

     Επίσης, η όποια αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επηρεάζει το σύστημα, καθιστώντας τον επενδυτή ουσιαστικά ανεξάρτητο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας! ‘Ετσι, τυχόν αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, συνεπάγονται την αντίστοιχη μείωση του χρόνου απόσβεσης της επένδυσης.

ΟΦΕΛΗ

Ποια είναι τα οφέλη
του Net Metering;

Εξοικονόμηση

χρημάτων στο λογαριασμό ρεύματος

Μείωση

του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εγκατάστασης

Μετατροπή

της εγκατάστασης σε «πράσινη»

Άμεσος χρόνος

απόσβεσης της επένδυσης σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του φωτοβολταϊκού συστήματος

Η πολυετής εμπειρία της

ENERGY PROJECT

με δεκάδες εγκαταστάσεις φβ σταθμών είναι σε θέση να σας προσφέρει μια άρτια εγκατάσταση με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και την καλύτερη τεχνική υποστήριξη.

Έχοντας μεγάλη εμπειρία στον τομέα των Φ/Β εγκαταστάσεων είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε :

Image

Στείλτε μας το μήνυμά σας