Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φωτοβολταϊκό Σύστημα
  • Τοποθεσία Πάρνηθα & Ηλιούπολη

Φ/Β σε κτίρια της OTE ESTATE 222,48 kW

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η εγκατάσταση Φ/Β σε κτίρια της OTE ESTATE 222,48 kW. To συνολικό project αποτελείται από δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 172.80kwp και 49,68kwp στα κτίρια της ΟΤΕ estate στην Πάρνηθα και στην Ηλιούπολη αντίστοιχα. Στην Πάρνηθα εγκαταστάθηκαν 720 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 240Wp της εταιρείας Hanwha Solar και 11 αντιστροφείς της εταιρείας Schneider Electric. Στην Ηλιούπολη εγκαταστάθηκαν 207 φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 240Wp της εταιρείας Hanwha Solar και 3 αντιστροφείς της εταιρείας SMA. Και στους δύο φωτοβολταικούς σταθμούς επιλέχθηκε σύστημα στήριξης σταθερών βάσεων  αλουμινίου της εταιρείας Exalco με βασικά χαρακτηριστικά την υψηλή αντοχή και την αποφυγή οξείδωσης. Το σύστημα στήριξης τοποθετήθηκε σε κατάλληλους κοιλοδοκούς από μπετό.

Όλη η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά συστήματα έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα δώματα των κτιρίων σε κατάλληλο σύστημα στήριξης. 

Και οι δύο φωτοβολταικού σταθμοί πιστοποιήθηκαν από την TUV HELLAS και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 62446:2009.