Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φωτοβολταϊκό Σύστημα
  • Τοποθεσία Άργος

Φωτοβολταικό Πάρκο Ισχύος 98 KW

Ολοκληρώθηκε φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 98 kW στο Άργος. Στο συγκεκριμένο project χρησιμοποιήθηκαν 392 φωτοβολταικά πλαίσια της εταιρείας CONERGY, πέντε αντιστροφείς PLATINUM και σύστημα στήριξης σταθερών βάσεων  αλουμινίου της εταιρείας Exalco με βασικά χαρακτηριστικά την υψηλή αντοχή και την αποφυγή οξείδωσης. Όλη η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μια σημαντική επένδυση για τον ιδιοκτήτη με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για το περιβάλλον, μιας και ο συγκεκριμένος σταθμός παράγει περίπου 150.000 kWh το χρόνο με τη βοήθεια του ήλιου.