Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φωτοβολταϊκό Σύστημα
  • Τοποθεσία Καρδίτσα

Φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 100 kW

Ολοκληρώθηκε φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 100 kW στην Καρδίτσα.  Στο συγκεκριμένο project χρησιμοποιήθηκαν 400 φωτοβολταικά πλαίσια της εταιρείας CONERGY, πέντε αντιστροφείς PLATINUM και σύστημα στήριξης σταθερών βάσεων  αλουμινίου της εταιρείας Exalco με βασικά χαρακτηριστικά την υψηλή αντοχή και την αποφυγή οξείδωσης. Όλη η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μια σημαντική επένδυση για τον ιδιοκτήτη με πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ίδιο όσο και για το περιβάλλον, μιας και ο συγκεκριμένος σταθμός παράγει περίπου 150.000 kWh το χρόνο με τη βοήθεια του ήλιου.