Αρχική

Αρχική

Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

H Energy Project ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2006 με κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

Στα δεκαοχτώ χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας έχει εδραιώσει την παρουσία της, γεγονός που αποδεικνύετε τόσο από το πλήθος έργων που έχει στο ενεργητικό της, όσο και από τη συνεχή ανοδική της πορεία.

Η αρχική της φιλοσοφία για υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και παροχή́ αξιόπιστων τεχνολογικών λύσεων για κάθε κλίμακα εφαρμογής αποτελούν έως και σήμερα αδιαπραγμάτευτα κριτήρια στην δεκαοχτάχρονη λειτουργία της.

Δείτε

Τα Έργα μας

Εγκατάσταση-net metering-10kW-Ερυθραία

Εγκατάσταση-net metering-9.9kW-Μαρούσι

Εγκατάσταση-net metering-3,85kW-Γλυφάδα

Εγκατάσταση-net metering-3,3kW-Θυμάρι