Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φωτοβολταϊκό Σύστημα
  • Τοποθεσία Μαρκόπουλο Ωρωπού

Net Metering Ισχύος 3,3 KW

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η σύνδεση του ΦΒ σταθμός Net Metering ισχύος 3,3 kW.

Η εγκατάσταση υλοποιήθηκε για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών φαρμακείου στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και αποτελείται από:

  1. πλαίσια της εταιρείας @sunteck 550 Wp
  2.  inverter @Fronius Symo GEN24 3.0 plus

Ο ΦΒ σταθμός αναμένεται να καλύπτει πλήρως τις ενεργειακές ανάγκες της επιχείρησης.