Εξοικονομώ

Εξοικονομώ 2023

Το Πρόγραμμα  δημιουργήθηκε με σκοπό να βελτιώσει την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας).

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα και έχει ως κύριο στόχο

Οι παρεμβάσεις

που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:
1

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης

2

Αντικατάσταση κουφωμάτων

3

Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης

4

Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

5

Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση φωτισμού).

Η ENERGY PROJECT με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητά αναλαμβάνει την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος εξοικονομώ, που αφορούν όλες τις επιλέξιμες παρεμβάσεις από την απλή διαχείριση του φακέλου έως και την πλήρη κατασκευή των ενεργειακών παρεμβάσεων, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματικό χώρο.

Στείλτε μας το μήνυμά σας