Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Αντλία Θερμότητας - γεωθερμία
  • Τοποθεσία Μαραθώνας

Γεωθερμική Α/Θ 45 kW σε θερμοκήπιο

Στο συγκεκριμένο Project εγκαταστάθηκε με απόλυτη επιτυχία γεωθερμική Α/Θ σε θερμοκήπιο στο Μαραθώνα. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται δυνατότητα ψύξης και θέρμανσης αλλά και αφύγρανσης, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες καλλιέργειας με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής.