Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φυσικό Αέριο
  • Τοποθεσία Μαρούσι

Αυτονόμηση 10 διαμερισμάτων με επίτοιχους λέβητες της εταιρείας RIELLO.

Στο συγκεκριμένο project τοποθετήθηκαν 10 επίτοιχοι λέβητες RIELLO οι οποίοι θερμαίνουν μέσω δισωληνίου συστήματος δέκα διαμερίσματα. Το ζεστό νερό χρήσης παρέχεται σε κάποια σπίτια μέσω συνδυασμένης λειτουργίας του επίτοιχου λέβητα και του ηλιακού με χρήση κατάλληλου κιτ (solar kit) και στα υπόλοιπα δίνεται απευθείας στο κύκλωμα ΖΝΧ της κατοικίας.