Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φυσικό Αέριο
  • Τοποθεσία Χολαργός

Αυτονόμηση 5 διαμερισμάτων

Στο συγκεκριμένο Project αυτονομήθηκαν (ανεξαρτητοποιήθηκαν) πέντε διαμερίσματα χρησιμοποιώντας επίτοιχους λέβητες συμπύκνωσης της εταιρείας VAILLANT. Oι επίτοιχοι λέβητες τοποθετήθηκαν εντός γυψοσανίδας διατηρώντας την αισθητική των διαμερισμάτων σε υψηλά επίπεδα. Οι επίτοιχοι λέβητες δουλεύουν με αντιστάθμιση (με βάση την εξωτερική θερμοκρασία) και παρέχουν θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος.