Πληροφορίες:

  • Κατηγορία Φυσικό Αέριο
  • Τοποθεσία Οινόφυτα

Φ/Α σε βιομηχανία ισχύος 1,5ΜW

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση Φ/Α σε βιομηχανία ισχύος 1,5ΜW με πίεση λειτουργίας 300 mbar  στα Οινόφυτα Βοιωτίας για λογαριασμό της εταιρείας PROTECTION ΤΕΝΤΟΠΑΝΑ Α.Β.Ε.Ε. μία πρωτοπόρο ελληνική βιομηχανία τεχνικών υφασμάτων σκίασης

Η εταιρεία μας ανέλαβε όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία με τη ΔΕΠΑ Αττικής, τη μελέτη, επίβλεψη και την κατασκευή του δικτύου το οποίο περιλαμβάνει τη σωλληνογραμμή φυσικού αερίου διατομής 3΄΄ που ξεκινά από τον υποσταθμό αερίου της  ΔΕΠΑ  Αττικής,  και  καταλήγει  στο  χώρο που είναι εγκατεστημένος ο λέβητας ΘΕΡΜΟΣΩΛ Τ – 35 ονομαστικής ισχύος  1453 Kw  και ο καυστήρας αερίου Weishaupt G8/1-D με εύρος λειτουργίας από 400 έως 2.275 Kw. Το δίκτυο του φυσικού αερίου καταλήγει σε κατάλληλο multibock και στη συνέχεια σε κατάλληλο gas train, όπου γίνεται η υποβάθμιση της πίεσης του αερίου από τα 300 mbar στα 60 mbar για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα.

Το δίκτυο του φυσικού αερίου πέρασε επιτυχώς όλους τους απαραίτητους ελέγχους (ραδιογραφίες, καταγραφικό κλπ), πριν παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

Επίσης τοποθετήθηκε ανοξείδωτη καμινάδα διατομής Φ 550-600.